Đánh giá Loa FBT là của nước nào? Chất lượng âm thanh như thế nào? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.