Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở 2020 mới nhất

Bạn đang muốn tìm mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở, thi công nhà ở. Hợp đồng xây dựng nhà ở là biểu mẫu phổ biến trong lĩnh vực xây nhà dân dụng, được rất nhiều công ty sử dụng thể hiện quyền và nghĩa vụ trách nhiệm. Đề tìm cho mình một biểu mẫu ưng ý là vô cùng khó. Nay blog xin chia sẻ file mẫu hợp đồng xây nhà dân dụng

Hình ảnh mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở

 

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở 2019 mới nhất
Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở 2019 mới nhất

Nội dung hợp đồng xây dựng nhà ở 2020

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

—–o0o—–

MẪU HỢP ĐỒNG XÂY NHÀ

(Số: 12655-VQ/HĐXD-../../…)

  • Căn cứ vào Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005.
  • Căn cứ vào luật thương mại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006.
  • Căn cứ nghị quyết số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình.
  • Căn cứ vào quyết định số 17/2000/QĐ-BXD ngày 02/08/2000 về việc Ban hành quy định quản lý chất lượng công trình của Bộ xây dựng.
  • Căn cứ quy chế về hợp đồng kinh tế trong XDCB ban hành kèm Theo quyết định số 29/LB ngày 01/06/1992 của Liên Bộ xây dựng và Trọng tài kinh tế Nhà nước.
  • Căn cứ thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
  • Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.

 Hôm nay, ngày…tháng …năm … chúng tôi có gồm có:

BÊN A                 : ………………………………………………………………………..

Sinh năm              : …………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú : …………………………………………………………………………

Địa chỉ xây nhà    : …………………………………………………………………………

BÊN B                :

Trụ sở chính        :
Chi nhánh 1       :

Điện thoại          :

Mã số thuế          :

Số tài khoản        :

Đại diện             :        Giám đốc.

Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình nhà ở với những điều khoản sau:

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

ĐIỀU 3: CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

ĐIỀU 4: NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

Hợp đồng này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

Tìm kiếm google :
mẫu hợp đồng xây nhà
mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở
mẫu hợp đồng thi công xây dựng 2019

Xem thêm : Mẫu giấy ủy quyền cá nhân với cá nhân 2020

Xem thêm : Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of