Mẫu giấy ủy quyền cá nhân với cá nhân 2020

Blog anhdulichdep tổng hợp các mẫu giấy ủy quyền cá nhân với cá nhân mới nhất 2020. Giấy ủy quyến cá nhân là văn bản pháp lý ghi rõ người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện cho mình thực hiện một hoặc nhiều công việc lên quan tới nội dung được ủy quyền.Đa phần giấy ủy quyền được nhiều tổ chức, cá nhân ủy thác cho người đại diện mình thực hiện việc mua bán, giao dịch theo quy định của nhà nước. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây

#Mẫu giấy ủy quyền

#Hướng dẫn cách viết giấy ủy quyền

Viết giấy ủy quyền phải đầy đủ thông tin 2 bên, có dấu xác thực để sau này có xảy ra vấn đề gì sẽ có các giải quyết theo nội dung trên giấy ủy quyền đã thống nhất.

+ Thông tin hai bên : bên tham gia ủy quyền và bên được nhận sự ủy quyền

+ Nội dung ủy quyền

+ Thời hạn ủy quyền

+ Nghĩa vụ hai bên

+ Cam kết giữ các bên

#Giấy ủy quyền có đặc điểm gì ?

– Mẫu văn bản chuyển trách nhiệm thi hành công việc
– Thể hiện sự ràng buộc giữa các bên
– Nội dung theo quy chuẩn của nhà nước và yêu cầu cá nhân
– Tuân thủ theo quy định của pháp luật

#Các loại giấy ủy quyền phổ biến nhất hiện nay

  • Giấy ủy quyền (Thanh toán giao dịch chứng khoán)
  • Giấy ủy quyền (Sử dụng xe máy)
  • Giấy ủy quyền (Quyết toán thuế thu nhập cá nhân)
  • Giấy ủy quyền (Nhận bằng tốt nghiệp)
  • Giấy ủy quyền (Ký giấy tờ)
  • Giấy ủy quyền (Ủy quyền khiếu nại)
  • Giấy ủy quyền (Giao nhận chứng từ)
  • Giấy ủy quyền (Đòi nợ)
  • Giấy ủy quyền (Lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội)
  • Giấy ủy quyền (Cá nhân)

#Nội dung mẫu giấy ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————– o0o —————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:……………………..

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………..

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:…………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:……………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm : Tải mẫu đơn xin ly hôn 2020

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of