Đánh giá Gờ giảm tốc là gì ? Ứng dụng như thế nào trong đời sống 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.