Trang chủ Biểu Mẫu

Biểu Mẫu

Tổng hợp những mẫu đơn, biểu mẫu chuẩn nhất. Tải miễn phí, cập nhật liên tục.

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân

Tải mẫu giấy ủy quyền công ty, tổ chức với cá nhân mới nhất 2019. Giấy ủy quyền như một văn bản giữ công...

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân với cá nhân 2019

Blog anhdulichdep tổng hợp các mẫu giấy ủy quyền cá nhân với cá nhân mới nhất 2019. Giấy ủy quyến cá nhân là văn...

Tải mẫu giấy giới thiệu – cách viết mẫu giấy giới thiệu hay

Mẫu giấy giới thiệu là biểu mẫu dùng cho cơ quan nhà nước doanh nghiệp hoặc tổ chức để giới thiệu cá nhân, nhân...

Tải mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi

Tải mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo quy định 108 của chính phủ ban hành và sử dụng áp dụng cho cán...
Download Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước

Tải mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước

Bạn đang cần tìm mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước, nay blog anhdulichdep xin chia sẻ file mẫu chuẩn nhất 2019....

Tải mẫu đơn xin nghỉ việc – thôi việc chuẩn nhất

Mẫu đơn xin nghỉ việc hay đơn thôi việc là biểu mẫu hoàn tất kết thúc hợp đồng làm việc. Bạn đang lo lắng...